ENG | BG

close
close
 

Основно училище „Отец Паисий“ ще посрещне новата учебна година с обновена сграда

   Кметът на Община Видин Огнян Ценков и заместник-кметът Венци Пасков посетиха ОУ „Отец Паисий“, за да се запознаят с хода на ремонтните дейности на училищната сграда. Средствата за извършване на строително-монтажните работи са преведени от Министерството на образованието и науката, след като Общината кандидатства и бе одобрена по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“. Припомняме, че процесът на оптимизация започна през месец февруари 2017 г., когато с решение на Общински съвет - Видин бе направено сливане на Средно училище „Христо Ботев“ и Основно училище „Отец Паисий“.

Огнян Ценков каза, че пълният размер на финансирането на ремонта е 225 000 лв. През месец декември миналата година Министерството е превело на Община Видин близо 214 000 лв. Остава да бъдат изплатени около 11 000 лв., които ще се получат след окончателното приключване на ремонтните дейности (до края на месец август), според изискванията на Националната програма. За да може да се работи без затруднения, тези 11 000 лв. са включени в списъка на капиталовите разходи и заложени в бюджета на Общината за 2018 г. Към края на месец март тази година на фирмата-изпълнител са преведени средства в размер на 143 000 лв. срещу представени фактури.

Директорът на училището Лиана Иванова обясни, че е направена цялостна подмяна на дограмата, извършено е боядисване: „Надяваме се, че ще бъде вече много по-приветлива сградата, има положителен ефект от подмяната на дограмата, отчита се намаление на разхода на гориво“. Със собствени средства са закупени щори за класните стаи. Иванова изрази надеждата си, че по-добрите условия за обучение ще привлекат и повече ученици. Огнян Ценков също изказа удовлетворението си от факта, че ОУ „Отец Паисий“ ще посрещне новата учебна година с осъществени мерки по енергийна ефективност, които ще създадат по-добри предпоставки за провеждане на учебния процес. „Целта на ръководството е училищата в Община Видин да бъдат на еднакво добро ниво по отношение на материалната база и да бъдат еднакво привлекателни за нашите ученици“ – заяви той.

Ремонтът продължава и всички предвидени строителни дейности, заложени в количествено-стойностната сметка, ще бъдат извършени в срок.
Публикувана на: 25.04.2018

 
X