ENG | BG

close
close
 

Още 93-ма назначени на работа в Община Видин    Днес, в залата на Общински съвет Видин, кметът на Общината Огнян Ценков връчи трудовите договори на 93 лица по Проект „Работа“. Целта на проекта е преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда, както и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица, включително лица в неравностойно положение от райони с високо равнище на безработица над средното за страната през предходните 12 месеца. Представители на целевата група по Проекта са: безработни и неактивни лица, продължително безработни лица; новорегистрирани като безработни лица, които по информация от Национална агенция по приходите не са работили през предходните 12 месеца.

Договорът с Агенцията по заетостта и Община Видин бе сключен на 11 юни 2018 година. Проект „Работа” предоставя възможност на Община Видин като работодател да наеме безработни лица за период от 12 месеца.

Огнян Ценков поздрави наетите лица: ”Сигурен съм, че ще бъдете дисциплинирани и съвестни работници при изпълнение дейностите по проекта. Апелирам и разчитам на вашата отговорност и ви пожелавам много успехи и на добър час”.

За населените места на територията на Община Видин са разпределени 65 човека, а 28 са в общинските предприятия и детските градини в град Видин.
Публикувана на: 14.06.2018

 
X