ENG | BG

close
close
 

Огнян Ценков връчи трудовите договори по Регионална програма за заетост   От 13 юни, 20 души от Община Видин започват работа по Регионалната програма за заетост. Договорът с Агенцията по заетостта и Общината чрез Дирекция „Бюро по труда“- Видин бе сключен в края на месец май.

Нейната цел е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица. Това ще спомогне за намаляване на безработицата, повишаване качеството на работната сила и преодоляване на негативните тенденции на пазара на труда.

        Дейностите са от общополезен характер, като лицата са назначени на длъжност „Работник поддръжка сгради“, разпределени по следните обекти:

-         Направление „Социални услуги и здравни дейности” към община Видин – 2 човека;

-         Сграда на общинска администрация - 9 човека;

-         Общинско предприятие „Обреден дом“ към Община Видин – 9 човека.

Огнян Ценков поздрави наетите лица: „С изпълнение на дейностите по програмата ще постигнем осигурени доходи на продължително безработни лица и ще създадем възможност за трудова и социална интеграция на уязвимите групи, които са изправени пред риск от социално изключване“. Той пожела успех на всички в трудовата им дейност.

Стефка Атанасова, която получи своя договор, изказа благодарност към Община Видин и лично на Ценков, че в труден за нея момент Общината и е подала ръка, дори и за 6 месеца. Тя изрази увереност, че ще бъдат активни участници за пълноценно включване в работния процес.

Средствата за реализация на програмата са от държавния бюджет, като е осигурена е заетост за срок от 6 месеца.

Публикувана на: 12.06.2018

 
X