ENG | BG

close
close
 

Огнян Ценков откри пресконференция по трансграничен проект Видин-Зайчар
   Проектът „Предотвратяване и ограничаване на последиците от предизвикани от човека трансгранични бедствия в региона Видин-Зайчар” бе представен по време на пресконференция, която се проведе в залата на Общински съвет - Видин. Водещ партньор по него е Община Видин, а проектен партньор - Община Зайчар.

   Кметът на Видин Огнян Ценков приветства всички участници в събитието. „Искам да изразя своето удовлетворение, че Община Видин работи в партньорство с побратимената сръбска община Зайчар. Изпълнението на този проект ще донесе важни ползи и за двата съседни региона. Освен че ще бъде осигурено така необходимото оборудване за събиране на отпадъци и почистване на сметища с новозакупената техника, ще бъде направена обмяна на опит и осъществени обучения в областта на бедствията” - каза Ценков и пожела успешно изпълнение на проекта.

    На пресконференцията присъства и кметът на Община Зайчар Божко Ничич, който също изказа своето задоволство от съвместната работа по проекта и подчерта, че той е от голямо значение за двете общини, тъй като целта е предотвратяване на последиците от бедствия.

    Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия 2014-2020 година. Стойността на договора е 547 711.82 евро, а продължителността му е 24 месеца, до 22.11.2018 г.

     С реализирането на проекта в трансграничния регион Община Видин ще има на разположение 2 сметосъбиращи машини, което ще подпомогне и повиши ефективността в работата на Общинското звено „Чистота”. Предвижда се също демонстративно почистване с новото оборудване на замърсени територии. По този начин хората ще бъдат по-добре информирани и готови да се справят с предизвикателствата, пред които се изправят.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 - 2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Видин и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Публикувана на: 07.12.2017

 
X