ENG | BG

close
close
 

Огнян Ценков обсъди текущи проблеми на среща с кметове на населените места от Община Видин   На редовната месечна среща с кметовете и кметските наместници присъства цялото общинско ръководство. На първо място бе поставен въпросът за зимната обстановка и снегопочистването. Кметът на Община Видин Огнян Ценков се обърна към присъстващите, като ги призова да споделят възникнали проблеми в това отношение, за да се решат своевременно. Той подчерта като приоритетно осигуряването на достъпа до селищата в усложнената зимна ситуация. Ценков припомни, че и тази година е било затруднено преминаването в някои участъци като Покрайна-Гомотарци, пътя за Динковица, Плакудер, Ивановци, Гайтанци, Войница, Майор Узуново, където са били насочени усилията, за да се осигури проходимостта. Намерението бе на срещата да се чуе мнението на кметовете за състоянието на пътищата и улиците и да се набележат допълнителни мерки, където е необходимо. „Информираме се непрекъснато, аз лично проверих някои населени места. В сложната обстановка, според условията и възможностите на Общината е почистено и нещата са в нормален вид. Но искам да чуя и вас“ – каза видинският кмет. Поставени бяха въпроси във връзка с предприемането на мерки за почистване на речни корита; за осигуряване на чували с пясък срещу евентуално преливане на р. Тополовец при с. Градец, чието ниво се покачва; за необходимостта от осигуряване на фадрома за допълнително почистване в с. Гайтанци и в участъка Градец-Плакудер; за направа на уширения на места в с. Генерал Мариново и др. Като цяло кметовете и кметските наместници изразиха удовлетворение от организацията по снегопочистването. Огнян Ценков отбеляза, че през трите почивни дни работата не е спирала и призова за по-добра комуникация с фирмите, ангажирани със зимното почистване в населените места.

        Присъстващите бяха запознати и с предстоящи социални проекти на Общината и възможностите в тях да се включат нуждаещи се хора от всички селища. От 12 март продължава проектът „Осигуряване на топъл обяд“ на територията на Общината по Оперативна програма за храни, за 700 души. Освен титулярите в списъците, в тях трябва да бъдат посочвани имена и на резервни потребители. Ако по някаква уважителна причина потребителят няма как да получи обяда си, може да го направи упълномощено от него лице. По програма „Работа“, чиято продължителност е една година, Община Видин има 93 бройки, в които се включват и лица над 50-годишна възраст. Приоритетните групи са две – дълготрайно безработни лица и лица, които са се регистрирали като безработни, но през последните 12 месеца не са били на трудовия пазар и не са осигурявани. По програма „Независим живот“ във връзка с ползването на услугата „личен асистент“ до края на седмицата Общината ще представи справка в Агенцията за социално подпомагане, за да може да продължи тази програма, която вече ще е делегирана от държавата дейност.

        На срещата бяха коментирани и административни въпроси, които засягат преките задължения на кметовете и кметските наместници.

Публикувана на: 06.03.2018

 
X