ENG | BG

close
close
 

Огнян Ценков благодари на общинските съветници за категоричната подкрепа при гласуването на бюджет 2018   Кметът на Община Видин изрази задоволството си пред медиите от работата на редовното заседание на Общинския съвет. „Независимо от дебатите по някои от точките в дневния ред, всички предложения бяха приети и аз искам да благодаря на общинските съветници, че категорично подкрепиха бюджета – от 31 присъстващи 25 гласуваха положително. Бюджет 2018 е абсолютно изрядно изготвен. Не мога да бъда съгласен с опитите на г-жа Росица Кирова да представи указанията, които са дадени от министъра на финансите във връзка с изпълнението на бюджета и динамиката, която ще се развие през годината, като един вид несъгласие и необходимост той да бъде отново преразгледан в комисиите и да се вкара за гласуване“ – заяви той. И подчерта отново, че бюджетът на Община Видин е амбициозен, разумен и балансиран, като подкрепи становището си с аргументи. „Балансиран, защото във всеки бюджет категорично трябва да съответства приходната част на разходната част. Разумен, защото няма как ние в него да не заложим например изграждането на скейт парка по желание на видинските деца; няма как да не се съобразим със залагане на средства за превръщането в традиция на летния фестивал за опера и балет под открито небе; няма как да не заложим средствата, които ни бяха отпуснати от държавния бюджет през декември 2017 г. – 2 милиона лв. за ремонт на Драматичния театър и 1 милион лв. за ремонт на английската гимназия; няма как да не заложим средствата, които ще са по европейски програми – 17 милиона лв. за модернизация на образователната инфраструктура и в случая имаше и поемане на задължения за 5 милиона и 900 хиляди лв., които ще бъдат авансови средства във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ,т.е. Общината не отделя никакви средства, с които ще бъде извършена тази модернизация. Затова казвам, че бюджетът е абсолютно разумен във всички показатели, които сме заложили в него. Амбициозен, защото за да изпълним финансово-оздравителния план, който е резултат от значителен труд на общинската администрация и една последователност от решения на Общинския съвет, няма как да не използваме всички възможности и целия потенциал, който имаме – и на общинската администрация, и във връзка с прилагането на финансовата дисциплина, за да се стараем впоследствие безлихвеният кредит, който е на обща стойност 6 милиона лв., да се превърне, ако не в пълен обем, то част от него – в безвъзмездна финансова помощ“. Кметът увери видинските граждани, че поема цялостната отговорност за изготвянето и изпълнението на бюджета за 2018 г., както е поел тази отговорност и за предишните години. Той каза, че в края на 2016 г. и 2017 г. Общината е приключила със завишен бюджет, като за миналата година увеличението е с 9 милиона и 500 хиляди лв. И изрази несъгласието си с изказвания като: „това са подаяния от държавата“, или „няма увеличение от собствените приходи“. Ценков отбеляза, че за 2016 г. има увеличение на събираемостта от местни данъци и такси с над 300 000 лв., което е около 5 %, а за 2017 г. увеличението е с над 600 000 лв. И допълни, че местните приходи се формират и от редица други дейности. „Община Видин работи оперативно, ние не увеличаваме местни данъци и такси – поели сме такъв ангажимент и залагаме на повишаване на събираемостта. Вече сме достигнали средната събираемост за страната, отчитаме 65 %. По този критерий излизаме от категоризацията на общините, които са в трудно финансово състояние“ – каза кметът. Той обясни, че с изплащането и на очакваните 1 милион и 40 хиляди лв. към „Титан-АС“ (предназначени за разплащане на трудови възнаграждения и осигуровки на работниците, за което Общината е в ролята си на медиатор), със заложените още 837 хиляди лв. за погасяване на просрочените задължения, които са от няколко мандата, Общината ще излезе и от другия критерий – 5 % от средно аритметичния разход за 4 години назад. Кметът допълни, че стремежът е да не се допуска просрочването на задължения и Общината трябва да бъде лоялен партньор на бизнеса във всички дейности, които се осъществяват заедно. „Община Видин има един много добър бюджет за 2018 г. и аз се надявам, че и за този бюджет в края на годината ще отчетем завишение. Това е положителната тенденция – когато има завишение, бюджетът е изпълнен, има увеличен приход от местните дейности, или от държавата като субсидия във връзка с регламентираните взаимоотношения в Закона за държавния бюджет“ – обобщи Огнян Ценков. Бюджет 2018 е в размер на 41 483 269 лв.

Публикувана на: 31.01.2018

 
X