ENG | BG

close
close
 

Огнян Ценков: Финансовото състояние на Община Видин е стабилно        Това заяви категорично кметът на Общината Огнян Ценков по време на редовна пресконференция. Той представи справка за задълженията на местната институция към 30 септември тази година, в сравнение с края на октомври 2015 г. Ако общинският дълг преди три години е бил над 21 милиона и 196 хиляди лв., то сега той е намален на 10 милиона 499 хиляди лв. Малко над 6 милиона са разплатените просрочени задължения от общо 7 милиона 176 хиляди лв. в началото на периода. Във връзка с изтегления безлихвен заем от централния бюджет през месец декември 2015 г. в размер на 2 милиона лв., са разплатени 1 милион и 500 хиляди от тях, а по другия безлихвен заем от 4 милиона лв., също от централния бюджет, предоставен в края на 2017 г. и началото на 2018 г., са разплатени 510 хиляди лв.

        Според изнесената информация от началника на отдел „Местни данъци и такси“ Владимир Георгиев, събираемостта за деветмесечието на годината също бележи значителен ръст, в сравнение със същия период на 2017 г. В местната хазна са постъпили почти 6 милиона лв., като от тях най-голям дял имат събраните пари от таксата за битови отпадъци – над 2 милиона и 80 хиляди лв. и от данъка върху превозните средства – малко повече от 1 милион и 600 хиляди лв.

        Секретарят на Общината Иванела Андреева запозна медиите с разработения План за комуникация на Община Видин за „Въвеждане на обща рамка за оценка – CAF“. Извършено е анкетно проучване сред почти 100% от служителите, като това е засилило мотивацията им за участие в самооценката. След реализиране на поредица от дейности в тази посока е изработен Доклад за самооценка и План с мерки за подобрение. Набелязани са 15 мерки с бърз ефект (със срок на изпълнение до 3 месеца) и 13 стратегически мерки (със срок до 2 години). Приоритетно от месец септември се работи по прегледа и актуализиране на целите, електронното управление и повишаване качеството на вътрешна и външна комуникация. Успешното внедряване на общата рамка за оценка е в резултат на убедеността на кмета и общинското ръководство, които се подкрепят със съответстващо обучение от страна на екипа от Института по публична администрация.

Венци Пасков, заместник-кмет по хуманитарни дейности и социална политика се спря накратко на значимите събития от културния календар през изминалия месец октомври, свързани с отбелязването на Деня на българската община и духовния празник на Видин – Димитровден. Той съобщи какво предстои и през следващия месец. По традиция на 1 ноември ще бъде честван Денят на народните будители, с празнично шествие. На 3 и 4 ноември ще се проведе вторият кръг на открития Национален шампионат ралиспринт „ВИДА 2018“, а от 23 до 25 ноември град Видин ще бъде домакин на седемнадесетото Национално състезание по природни науки и екология. Пасков обобщи, че в сферата на социалните услуги Община Видин е подписала три договора по различни програми: „Активиране на неактивни лица”, по която е осигурена заетост на 3 лица; „Обучения и заетост” - наети 7 лица с трайни увреждания и „Помощ за пенсиониране”, където е предвидено да бъдат наети 2 лица.

        Заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата инж. Цветан Асенов запозна журналистите с дейностите поНационалната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Той съобщи, че по нея два жилищни блока са напълно готови, останалите три са пред завършване и са изготвени технически и енергийни обследвания на още 4 сгради.

        Инж. Асенов даде информация и за работата по проекти, които се изпълняват в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж”. Одобрени са 13 многофамилни жилищни сгради и са сключени договори със Сдруженията на собствениците, като са изготвени доклади за енергийно обследване, предстои избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи. По проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона” Община Видин е сключила договори с всички изпълнители и в момента продължават дейностите по проекта.

Във връзка с реализирането на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин”, който включва основна реконструкция на сградата на ППМГ „Екзарх Антим I” и консервация, реставрация и експониране на сградата на СУ “Цар Симеон Велики”, заместник-кметът каза, че всичко се изпълнява според изискванията и в срок.

На въпрос от страна медиите относно консервацията и реставрацията на сградата на Общинския драматичен театър, инж. Асенов отговори, че строителната площадка ще бъде открита през следващата седмица.Публикувана на: 31.10.2018

 
X