ENG | BG

close
close
 

Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Видин“ проведе заседание   Насрочването на заседанието е на основание чл.25, ал.3 от Закона за управление на отпадъците. То се състоя в Община Видин, под председателството на кмета Огнян Ценков. На него присъстваха Анжело Методиев, заместник областен управител и Владимир Иванов, директор на Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци – Видин“. Заседанието бе отложено с един час, тъй като не се явиха кметовете на всички 11 общини от областта, а на общо 6 – Видин, Белоградчик, Брегово, Грамада, Кула и Ново село. Това представлява две трети от кметовете и от жителите на всички общини и е изпълнено изискването на чл.25, ал.5 от Закона.

        В дневния ред на заседанието бе включена една точка, която се гласува с пълно мнозинство и стана решение:Общото събрание дава съгласие на Община Ново село за освобождаването на 15 336 лв. от отчисленията на Община Ново село по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на община Ново село (6 960 лв.) и за доставка на съдове за биоразградими отпадъци (8 376 лв.).Публикувана на: 11.10.2018

 
X