ENG | BG

close
close
 

Общинските съветници приеха актуализацията на бюджета на Община Видин за 2017 година      С 9 475 131 лв. бе актуализиран бюджетът на Община Видин  за 2017 г. на извънредно заседание на Общински съвет Видин. Така общата стойност на бюджета е в размер на 45 410 710 лв., след служебно актуализиране с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Видин и Републиканския бюджет, предоставени от съответните министерства трансферни парични средства.

Ценков коментира пред медиите, че с финализирането и  приемането на финансово-оздравителния план Община Видин получава през 2017 година 4 959 245 лв. безлихвен кредит за разплащане на просрочени задължения за предоставени публични услуги. С получените средства са погасени и цесиите на общината към две банки. В актуализацията на бюджета  е  включено и увеличението  от 1 421 910 лв., което е трансфери за държавни дейности от  централния бюджет.  Актуализацията на бюджета е съобразена с принципите на управление, целящи постигане на съвременна инфраструктура, създаване на подходящи условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен и спортен календар, туристически атракции и привлекателна жизнена среда.„Най-важната задача пред нас бе финансовото стабилизиране на общината. Заварихме над 21 милиона задължение, от които над 7 милиона лева просрочия. За нас това означаваше запорирани сметки, лихви и такси в огромен размер, лош имидж на Община Видин пред бизнеса като нелоялен и непредвидим партньор” - каза Ценков.

Като съществени успехи той посочи още откриването на филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“; оптимизацията на мрежата от училища и детски градини, модернизирането на образователната инфраструктура, подчертавайки финансовата помощ на правителството за тази цел; реализирането на проекти по програмите за трансгранично сътрудничество и Европейския съюз.    

        Пред медиите видинският кмет посочи, че Община Видин е успяла да се разплати с най-големите кредитори и в предстоящата 2018 година започва изпълнението на големите проекти - реконструкция на  централна градска част, обновяване и модернизиране на СУ „Цар Симеон Велики” и на Профилирана природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I”, ремонт на Гребната база, ремонт на ОУ „Отец Паисий”, саниране на  жилищни и административни сгради и възстановяване на Синагогата. С отпуснатите безвъзмездно от правителството 3 милиона лв. ще бъдат извършени строително-монтажни работи на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков” и всички дейности по консервация, реставрация и експониране на Общинския драматичен театър „Вида”. „След две години усилена работа започваме годината на наистина видимите резултати”- подчерта Огнян Ценков.

       На въпрос от страна на медиите как ще коментира подписката с искане за отделяне на Северозапада от България и преминаване към Румъния, кметът отговори: „Считам, че това е несериозно и безотговорно.  Република България е единна държава, парламентарна република и с местно самоуправление. Целта ми като кмет на Община Видин е да развивам и осъществявам работеща и ползотворна връзка между местна и държавна власт, което е приоритет още от началото на моя мандат. Всички успехи, които постигаме, са именно благодарение на съвместните усилия и доброто сътрудничество между местна власт, държавна власт, гражданското общество и реалния сектор”.

      Кметът на общината благодари на общинските съветници за подкрепата на предложенията от общинската администрация, които в последствие се превръщат в решения и тези решения способстват за осъществяването на цялостната дейност на Община Видин.
Публикувана на: 08.01.2018

 
X