ENG | BG

close
close
 

Общинският съвет гласува промяна на списъка за капиталови разходи и актуализация на бюджета на Община Видин

 

        Двете предложения - относно промяна на Поименния списък за капиталови разходи и актуализация на бюджета на Община Видин за 2018 г., са внесени от кмета Огнян Ценков. „Това се наложи във връзка с постъпили финансови средства чрез трансфер от държавния бюджет, за което бе взето решение от Министерски съвет на заседание, проведено на 19.12.2018 г. – да се преведат целеви средства в размер на 2 792 670 лв. за текущи ремонти и рехабилитация на улици и междублокови пространства в град Видин и всички населени места в Общината, а 207 330 лв. - за доизграждане на улица към Западна промишлена зона в града“ – обясни Ценков след заседанието.

          Кметът коментира, че е трябвало да изтегли една точка от дневния ред, във връзка с безвъзмездното предоставяне за срок от 3 години на футболен клуб “Дуло“, на физкултурния салон в бившата сграда на ОУ „Христо Ботев“ - Видин, който е публична общинска собственост. „Поради това, че общинските съветници от групата на Гражданско обединение „Единни за промяна“ напуснаха заседанието на Общинския съвет с оправданието, че не се изпълняват техни искания и отново демонстрираха колективна безотговорност, нямаше необходимия кворум. Предложението ще бъде внесено отново на заседанието през месец януари 2019 г. Надявам се то да бъде прието. Нашата позиция в подкрепа на спорта е категорична – не само с финансови средства, но и с предоставяне на спортните съоръжения, с поемане на консумативите и др.“ – каза той.

          Видинският кмет се спря и на внесените от председателя на Общинския съвет Генади Велков две предложение - относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Видин иизменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Видин, което се налага заради промяна в Закона за местните данъци и такси и определяне на друг механизъм за данък превозни средства. За първи път ще се отчита и т.нар. екологичен компонент, който ще дава предимство на по-чистите модели. „Това е решение на Народното събрание, във връзка с диференциране на данъка, свързано с по-старите автомобили, с цел да се ограничи замърсяването на околната среда“ – отбеляза Ценков. Предложението не бе прието, като според кмета на Общината това ще доведе до известни затруднения в изчисляването на данъците. Той изказа предположение, че във връзка с прилагане на законодателството прокуратурата ще се самосезира и предложението ще влезе за ново гласуване в Общинския съвет.

        Общинските съветници подкрепиха предложението за откриване на Диагностичен център за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна и предучилищна възраст като дейност на Община Видин към Направление „Социални услуги и здравни дейности”; за финансово осигуряване на ученически отдих за изявени ученици от Община Видин през месец юли 2019 година в Международен детски център „Албатрос” край град Варна и др.

          Огнян Ценков честити чрез медиите Рождество Христово на видинчани и на всички жители на Общината и пожела в дните преди настъпването на Новата година да имат вяра и надежда в по-добрите дни, които предстоят. „Нека 2019 година бъде мирна и много, много успешна“ – пожела кметът.


Публикувана на: 28.12.2018

 
X