ENG | BG

close
close
 

Общината съдейства на кметовете на населени места да кандидатстват с проекти за опазване на околната среда   Община Видин подпомогна кметовете и кметските наместници при разработването на проектни предложения за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), по Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“, с мото „Обичам природата - и аз участвам“.

   Разработени са 29 проектни предложения на обща стойност 282 653,10 лв. От тях 23 броя – с бенефициенти населените места в общината и 6 броя - за град Видин. Съгласно указанията на Националната кампания „За чиста околна среда - 2017 г.“, максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е до 10 000 лв. Разработените проектни предложения са насочени към: изграждане на детски площадки - 16 бр.; обособяване на зони за отдих - 6 бр.; изграждане на футболни игрища - 5 бр.; изграждане на площадки за разхождане на домашни кучета - 2 бр.

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2017 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра на открито и др. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда.

Списък проекти ПУДООС

Публикувана на: 13.03.2017

 
X