ENG | BG

close
close
 

Община Видин продължава набирането на доброволци

   Желаещите да участват в Доброволнотоформирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, могат да подадат заявления за тази цел от 18.09.2017 г. до 17.11.2017 г. включително.Комплектът от документи за членство във формированието се приема в Центъра за услуги и информация на гражданите, който се намира в административната сграда на общината. Работното време е от 8.30 до 17.00 часа.

   Община Видин продължава процедурата по набиране на доброволци на основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, чл. 8 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение на Общински съвет Видин.

   Подробна информация във връзка с набирането на доброволци може да намерите в сайта на общината: http://vidin.bg//pages/Obqva-za-Dobrovolno-formirovanie-za-predotvratqvan-2333.

Публикувана на: 12.09.2017

 
X