ENG | BG

close
close
 

Община Видин презентира програмата „Местни инициативи“ за 2017 година   Общинското ръководство организира среща с граждани по повод стартирането на програмата „Местни инициативи“, която премина при голям интерес. Тя бе открита от кмета на Община Видин Огнян Ценков. Целта на програмата е да се предизвика интереса на хората и те да кандидатстват с проектни предложения, реализирането на които ще подобри жизнената среда, каза кметът. Той подчерта, че бюджетът на програмата за миналата година е бил в размер на 70 000 лв., а за 2017 г. е 108 000 лв., с максимална стойност на едно проектно предложение – 2 000 лв. С тези финансови средства ще се подкрепят инициативи на граждани и граждански сдружения с местно значение за всяко населено място на територията на Община Видин, жилищните квартали в гр. Видин и гр. Дунавци.

   Заместник-кметът на общината по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова презентира програмата и разясни какви стъпки трябва да се предприемат, за да се кандидатства по нея. Сред допустимите дейности за финансиране са създаване, възстановяване и оборудване на зони за отдих, автобусни спирки и други инициативи, свързани с подобряване на жизнената среда, които не изискват инвестиционно проектиране и издаване на разрешително за строеж; изграждане или ремонт на детски и спортни площадки; възстановяване, залесяване или зацветяване на терени, предназначени за зелени площи; благоустрояване на имоти, които са публична общинска собственост.

   Решението за това с какви предложения да се кандидатства се взима на Общо събрание, което излъчва трима представители. Секретарят на общината Иванела Андреева отбеляза, че хората в кварталите най-добре могат да определят какво е необходимо да се подобри там, където живеят и затова тяхната инициатива е ценна. Тя призова домоуправителите по места да бъдат активната и движеща сила в целия процес.

   Експерти от общината ще съдействат на гражданите при възникнали въпроси относно документацията и организацията на дейностите. Проектните предложения се подават в Информационния център на Община Видин до 2 май, а дейностите трябва да бъдат изпълнени най-късно до 30 ноември. Скица на терена, избран за проекта, ще се издава от Община Видин безплатно, като в заявлението трябва да се отбележи, че тя ще бъде използвана за програма „Местни инициативи“.

   Необходимите документи за кандидатстване, както и Регламент за финансиране на проектни инициативи по програма „Местни инициативи” са публикувани на сайта на общината (www.vidin.bg).
Публикувана на: 16.03.2017

 
X