ENG | BG

close
close
 

Община Видин подкрепя исканията на бившите работници на „Титан-АС“ за изплащане на трудовите им възнаграждения

   Община Видин е направила проучвания за възможността да бъде платено на първо място на бившите работници на „Санатит“ ЕООД („Титан-АС“ ЕООД), които имат голяма необходимост от финансови средства и моралното право да получат честно отработените си заплати. Трябва да се има предвид, че с вписването на особения залог, собственик на вземанията е станал особеният залогодател, като привилегирован кредитор. Съгласно чл. 16, ал. 3 от Закона за особените залози /ЗОЗ/ „Вземането, обезпечено с особен залог, се удовлетворява до размера по чл. 10, ал. 1, т. 3 предпочитателно от цялото имущество на залогодателя преди вземанията по чл. 136, ал. 1, т. 5 от Закона за задълженията и договорите, съответно преди вземанията по чл. 722, ал. 1, т. 3 от Търговския закон“, тоест преди вземанията на работници и служители, произтичащи от трудови отношения и вземания за издръжка.

  При създалата се ситуация са проведени срещи от кмета на Община Видин Огнян Ценков с бивши работници на фирмата, на които им е обяснена невъзможността общината да разплати задълженията на „Титан-АС“ към тях.

   Уведомени са Министерски съвет на Република България, Администрацията на Президента, националния омбудсман, както и компетентните институции – Районна и Окръжна прокуратура, гр. Видин.

   Предвид социалната функция на общината информираме, че с малки изключения бившите работници на „Санатит“ ЕООД („Титан-АС“ ЕООД) в настоящия момент са служители в звено „Чистота“ към Община Видин.

   Във връзка с всичко изложено още веднъж отбелязваме, че Община Видин е длъжна да съблюдава законите на Република България и да изпълнява задълженията, които са й вменени чрез тях.

Публикувана на: 15.03.2017

 
X