ENG | BG

close
close
 

Към 9:00 часа на 13.03.2018 г. обстановката в наблюдаваните опасни критични участъци на територията на община Видин е следната:

          1.Корекция на река Делейнска при с. Иново – не се наблюдава съществена промяна, има леко покачване на нивото на реката с около 4 см., увеличаване на разлива с около 30 м и разширяване на пробива с около 1м, което не представлява заплаха за населеното място. (Разстоянието от разлива до края на разораната нива преди пътя е над 400 м.)

          2.Нивото на водата в старото корито на р. Тополовец до с. Градец се е повишило незначително и не представлява опасност за къщите и стопанските сгради в близост до коритото на реката.

          3.Главния канал за прием на скатни води до с. Буковец е без промяна за последните 24 часа. Обстановката е нормализирана.

          4.Нивото на водата в корекцията на р. Свети Петър до с. Рупци е понижено до нормални граници и не създава опасност за близките дворове и постройки.

          5.Нивото на реките Видбол и Войнишка в гр. Дунавци е нормално и не създава опасност за населеното място. Скатните и подпочвени води в най-високата част на кв. Гурковоса довели до наводняване на мазета на 5 къщи. Предприети са действия за отводняване, но към момента отводняването е неефективно.

          6.Високите подпочвени води в кв. Нов път създават частични проблеми като наводняват някои улици и по-ниски дворове. Предприемат се действия при необходимост за изпомпване на водата от службите на ПБЗН.

          В населените места няма прекъсване на електро и водоподаването.

          Към момента няма подадени нови сигнали, свързани с покачване нивото на реките на територията на общината.

Публикувана на: 13.03.2018

 
X