ENG | BG

close
close
 

Кметът на Видин издаде заповед за предприемане на мерки по повод очакваното повишаване нивата на водните басейни        Във връзка с усиленото снеготопене и хидрометеорологичната прогноза за валежи от дъжд и очакваното повишаване нивата на водните басейни, кметът на Община Видин Огнян Ценков издаде заповед, с която се предприемат мерки за предотвратяване на кризисни ситуации. В нея е указано кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Общината да организират наблюдение на водните нива и състоянието на всички хидротехнически съоръжения, на критичните участъци от речните легла, заливните зони в землищата и състоянието на пътищата. Ще се проведат инструктажи на групите за наблюдение, като се уточнят всички конкретни стъпки за действие. Където няма налични групи, ще бъдат сформирани от кметовете по места и изготвят списъци с имена и телефони за връзка. За всяка възникнала кризисна ситуация ще се уведомява дежурния на общинския съвет по сигурност или служителя по сигурността на информацията в Община Видин, с оглед своевременното въвеждане на Общинския план за защита при бедствия. Според заповедта, при наличие на извънредна ситуация, създаваща непосредствена заплаха за населението, инфраструктурата и околната среда при повишаване на оттока в речните корита, незабавно ще се докладва в оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин.

        След студеното време и обилен снеговалеж в началото на месеца, обстановката на територията на Община Видин се нормализира.Всички пътища към населените места са почистени и проходими. Продължава поетапното събиране и извозване на твърдите битови отпадъци от контейнерите както в град Видин, така и в селищата от Общината. Своевременно се реагира на сигнали на граждани за възникнали проблеми в жилищните квартали.Публикувана на: 07.03.2018

 
X