ENG | BG

close
close
 

Кметът на Община Видин разпореди забрана за ползване на водни площи през летния сезон

      Заповедта е издадена на 18.06.2018г., на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.3, предложение второ, т.2 и чл. 42 от Закона за водите и във връзка с чл.2 и чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, както и Заповед № РД09/66/13.06.2018 г. на областния управител на Видин.

С нея през летния сезон на тази година се забранява ползването на водните площи на плажовете в гр. Дунавци, селата Антимово, Гомотарци, Кошава, Сланотрън, Кутово, Ботево и Цар Симеоново по поречието на р. Дунав, както и водните площи, намиращи се на територията на населените места от Община Видин. Причината е, че те не отговарят на изискванията на Наредбата и не са обезопасени. Целта е да се предотврати възникването на инциденти, застрашаващи здравето и живота на хората.

        На кметовете и кметските наместници на населените места е разпоредено да обявят заповедта на подходящо място с публичен достъп, както и да поставят обезопасителни знаци.

        Със заповедта са запознати Басейнова дирекция „Дунавски район” - гр. Плевен, Регионалната здравна инспекция, Областния съвет на Българския червен кръст и Регионалното управление на образованието във Видин, директорите на детските градини и училищата.

Документът е публикуван в интернет страницата на ОбщинаВидин.

(http://vidin.bg/wp-content/uploads/2018/06/zapoved_vodni.doc)

Публикувана на: 20.06.2018

 
X