ENG | BG

close
close
 

Кметът на Община Видин Огнян Ценков проведе среща с председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов

По време на срещата, на която присъства и народният представител Владимир Тошев, бе споделено мнение, че фокусът на правителството е насочен към Северозападна България, Област Видин и Община Видин. В разговора бе подчертана подкрепата на правителството за реализирането на инициативи и проекти в различни сфери на дейност в Общината.Безлихвеният кредит от държавата в размер на 2 милиона лв. още през 2015 г. помага на Община Видин да излезе от задлъжнялостта, наследена в началото на мандата, когато натрупаните дългове са повече от 20 милиона лв.С отпуснатата през 2016 г. на Община Видин целева субсидия от 3 милиона лв. се ремонтират улици в населените места и участъци от четвъртокласната пътна мрежа; извършен е ремонт на Гребната база; асфалтират се улици и междублокови пространства в жилищните квартали на град Видин. През месец декември 2017 г. Министерство на финансите одобрява приетия с решение на Общински съвет - Видин План за финансово оздравяване на Общината. Съобразно това, на Община Видин е предоставен от централния бюджет временен безлихвен заем в размер на 6 милиона лв., в който е включен и отпуснатият през 2015 година от правителството заем от 2 милиона лева. С него са разплатени всички наложени запори на местната институция и тя отпада от списъка на  общини във финансово затруднение.

През 2017 г. Община Видин получава 225 000 лв. по Националната програма за оптимизация на училищната мрежа и 350 000 лв. за учебно оборудване на Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“.Правителството отпуска целева субсидия в размер на 1 милион лв. за проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на сградата на Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“, както и 2 милиона лв. за консервация, реставрация и експониране на Общинския драматичен театър. В процес на реализация са големи инфраструктурни проекти: за доизграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води във Видин са предвидени 20 милиона лв.; по Оперативна програма „Региони в растеж“ са осигурени около 17 милиона лв. за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на две училища – СУ „Цар Симеон Велики“ и ППМГ „Екзарх Антим I“, а за реконструкция на централната пешеходна зона във Видин – 12 милиона лв.  Огнян Ценков отбеляза като голям успех откриването на висше учебно заведение във Видин – филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, което е една необходима предпоставка за задържането на младите хора и възраждане на региона.

Цветан Цветанов заяви, че в резултат на последователната политика към Северозападния регион, съвместно с държавната, местната власт и гражданското общество започва изграждането на магистралния път Видин – Ботевград. Правителството изпълнява поетите ангажименти за преодоляване на регионалния дисбаланс и отделя специално внимание на Северозападния регион, Област Видин и Община Видин. Предстои реализирането на още важни проекти като изграждане на интермодален терминал във Видин. В целенасочената инвестиционна програма на правителството са заложени 23 милиона лв. за изграждането на Северна промишлена зона в Община Видин.

Публикувана на: 15.05.2018

 
X