ENG | BG

close
close
 

Амбициозен, разумен и балансиран проекто-бюджет 2018 на Община Видин 

   Това коментира кметът на Община Видин Огнян Ценков на проведеното обществено обсъждане на проекто – бюджет за 2018 година.„Най-важната задача пред нас е финансовото стабилизиране на общината в условията на финансово-оздравителния план. Основен принцип, по който ще се ръководим е спазването на строга финансова дисциплина, висока събираемост на данъци и такси и правилно разпореждане с общинската собственост.”- каза Ценков.

    Пред присъстващите кметът посочи най-важните приоритети, по които ще се работи и ще се изпълнява бюджетът за 2018 година: реализиране на големите проекти, подобряване на жизнената среда, привличане на инвестиции, разкриване на нови работни места, развитие на туризма на база културно-историческите дадености и богатата културна програма на Общината. През 2018 година се очаква да бъдат реализирани големите проекти - реконструкция на централна градска част, обновяване и модернизиране на СУ „Цар Симеон Велики” и на Профилирана природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I”, ремонт на Гребната база, ремонт на ОУ „Отец Паисий”, саниране на жилищни и административни сгради, строително-монтажни работи на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков”, Общинския драматичен театър „Вида”, възстановяване на Синагогата, облагородяване на междублоковите пространства, улична инфраструктура и дейностите по програмата за местни инициативи.

   Общата стойност на бюджета е 40 322 944 лв., а държавната субсидия е в размер на 23 891 268 лв. Делегираните от държавата дейности са в размер на 21 227 604 лв.   Приходите, които се очакват от месните дейности са 16 431 676 лв.

    Със заложените в проекто-бюджета средства Община Видин ще реализира своите цели и приоритети, за решаване на конкретни проблеми и подобряване условията на живот и публичните услуги на територията на общината. 

   Кметът Огнян Ценков прикани всички, които имат предложения относно бюджета на общината, да ги обмислят и представят в писмен вид. 


Публикувана на: 11.01.2018

 
X