ENG | BG

close
close
 

Предстои авиационно третиране на земеделски площи в Община Видин

Във връзка с постъпила информация от Областната дирекция по безопасност на храните – Видин, Община Видин уведомява обществеността, че в периода от 28 март до 1 април 2018 г. ще бъде извършено авиационно третиране на площи с пшеница, които са разположени на територията на Общината.

Местонахождението на масивите, които ще бъдат обработени е, както следва:

1. Землище на с. Синаговци – местности: „Балиново”, „Липака”, „Дългите поляни”, „Краварника”, „Младжековото”, „Гьоров връх”, „Средока”, „Синагово бърдо”, „Върха”, „Обършина”, „Крушака”, „Костов”, „Жабарника”, „Церака”, „Ясена”, „Балиновото”;

 

2. Землище на гр. Дунавци – местности: „Лещака”, „Плосковица”, „Синагово бърдо”, „Голия връх”, „Полянките”, „Коморев връх”, „Водотека”, „Кошарище”, „При яза”, „Баира”, „Под лозето”, „Кюнеца”, „Лицето”;

 

3. Землище на с. Търняне – местности: „Коморев връх”, „Тополич”, „Синагово бърдо”, „Голия връх”, „Дългото”, „До гробището”, „Селското”, „Сигнатово”, „Абдиевото”, „Чупразли”;

 

4. Землище на с. Каленик – местности: „Периш”, „Фаджет”;

 

5. Землище на с. Жеглица – местности: „Лицето”, „Мишков връх”, „Мъртвината”, „Пясъците”, „Рамова ливада”, „Момин връх”, „Буторака”, „Баба Рада”;

 

6. Землище на с. Гайтанци – местност „Блатото”;

 

7. Землище на с. Ботево – местности: „Дюзмеш”, „Равнището”;

 

8. Землище на с. Генерал Мариново – местности: „Белата пръст”, „Кутига”, „Киселката”, „Липовина”, „Атанасов връх”, „Парлога”, „Орешака”, „Гол връх”, „Ново бърдо”;

 

9. Землище на с. Дружба – местности: „Кимурджи”, „Корниш”, „Оградата”, „Св. Петър”, „Табара”, „Божана”, „Лицето”, „Досу ал Маре”, „Арцариш”, „Кариерата”, „Поду ногу”;

 

10. Землище на с. Пешаково – местности: „Падината 1”, „Божана”, „Полянките”, „Крушака”, „Голичака”, „Голият връх”;

 

11. Землище на с. Цар Симеоново – местност „Равнището”;

 

12. Землище на с. Ивановци – местности: „Ясен”, „Липака”, „Симеоновско бърдо”, „Крушака”, „Лицето”, „Участъка”, „Краварника”, „Широка падина”, „Сух геран”, „Абаджийското”;

 

13. Землището на с. Буковец – местности : „Драките”, „Буковското”, „Кюнеца”, „Костовото”, „Средока”, „Крушака”, „Червенявото”, „Здравеца”, „Паликов”.

 

Ще бъдат използвани следните продукти за растителна защита: Аксиал 050 (хербицид), Флуростар 200 (хербицид) и Тоскана(хербицид).

Публикувана на: 26.03.2018

 
X