ENG | BG

close
close
 

Огнян Ценков поздрави участниците в трансграничен проект    Пресконференция във връзка със стартирането на проект „Трансгранично партньорство за насърчаване на заетостта и движението на работната сила” се проведе в залата на Общински съвет - Видин. Водещ партньор по него е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия в България, а партньор - Регионална асоциация за подпомагане на малките и средни предприятия, гр. Калафат, Румъния.

Кметът на Община Видин Огнян Ценков приветства организаторите, като изрази своята подкрепа за основните дейности по проекта. ”Това е още една важна стъпка към създаването на по-благоприятна среда на трудовия пазар. Община Видин е съпричастна към заложените в проекта намерения, като предоставя подходяща сграда за бизнес инкубатор, чиято цел ще е подпомагане на трансграничната трудова мобилност” - каза той. И пожела успех в осъществяването на предвидените дейности и постигането на поставените цели.

Общият размер на бюджета по проекта е 451 798, 14 евро, от които 338 446,62 евро - от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия в България, а 384 028, 42 евро е стойността на финансирането от Европейския съюз. Продължителността му е 24 месеца.

С реализирането на проекта в трансграничния регион ще бъдат осигурени ресурси за обучение на повече от 1000 души в различни курсове.


Публикувана на: 07.11.2017

 
X