ENG | BG

close
close
 

Община Видин започва подготовка за въвеждане на електронно управление   Презентация на тема „Възможности за взаимодействие по електронен път между централна и общинска администрации, гражданите и бизнеса” направиха пред общински служители експерти от Държавната агенция „Електронно управление”. Те ги запознаха с компонентите на електронното управление, свързани с предоставянето на услуги от централни и общински администрации. Красимир Грозев, главен експерт в Агенцията, обясни какво представлява единния портал за достъп до електронни административни услуги - единна точка за взаимодействие на гражданите и бизнеса с електронното управление. В портала има налична информация за над 400 услуги, нормативни основания за ползването им; посочени са начините на заявяване и изискуеми документи, таксите и времето за предоставяне и възможностите за изтегляне на формуляри за заявяване и за електронно заявяване чрез препратка към администрацията, предлагаща услугата, както и разработени шаблони за създаване на портали на централни и общински администрации. По време на презентацията бяха дадени нагледни примери как трябва да се попълват формуляри от граждани и как да бъдат приети и обработени от служителите.

В продължение на два дни експертите от Държавната агенция ще направят обзор на текущия статус на локалните компютърни мрежи, ще проверят в какво състояние се намира документно-оборотната система на Общината и ще набележат мерки за електронизацията на голяма част от административните услуги, които се предоставят на гражданите.


Публикувана на: 08.11.2017

 
X