ENG | BG

close
close
 

Условия за ползване

Правила за използване на сайта на Община Видин Тази интернет страница е официална страница на Община Видин по смисъла на чл.10, ал.3 от Закона за електронното управление. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

Съдържание на сайта Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. Съдържанието в сайта на Община Видин има информационно предназначение и е за лична употреба. Използването и достъпът до сайта и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.

Авторски права Автор на всички публикации и материали в сайта е Община Видин. Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Община Видин. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Община Видин и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяко ползуване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта в средствата за масова информация, Интернет или с търговска цел без изричнното разрешение на Община Видин и се преследва по предвидения от закона ред.

Лични данни
Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от Община Варна единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица. при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни".

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта Община Видин си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Община Видин и унищожите материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.  

 
X